Deltidsjobb

Det å ha en deltidsjobb ved siden av studiene vil gi deg arbeidserfaring og muligheter til å utvide ditt nettverk. Å ha en deltidsjobb vil også vise at du kan strukturere hverdagen, er engasjert og ønsker å ta til deg kunnskap og kompetanse. Bare det å være i arbeidslivet kan i mange tilfeller gi deg verdifull erfaring om samarbeid og ansvar. Så langt tiden strekker til anbefaler vi alle studenter å ha en deltidsjobb ved siden av studier.

Se alle våre ledige deltidsstillinger

Deltidsjobb ved siden av studiene?

Å være ansatt i en deltidsjobb ved siden av studiene er en fin måte å tilegne seg nyttig arbeidserfaring på. Er du ansatt i Academic Work vil du ofte være ansatt som konsulent, mens din arbeidsplass vil være hos vår samarbeidspartner.

Våre samarbeidspartnere benytter seg av denne løsningen av flere årsaker. Blant annet for å ta unna arbeidstopper og ferieavvikling, men også som en rekrutteringskanal til heltidsstillinger når du har avsluttet studiene. Å ha en deltidsjobb ved siden av studiene vil kunne gi deg et fortrinn ved senere ansettelsesprosesser.

I Academic Work ønsker vi å tilby deltidsjobb innen alle forretningsområder, da vi i dag har jobbsøkere med alle mulige interesser og kompetanseområder. Det er trygt å være ansatt hos oss, og du vil få tett oppfølging av din Consultant Manager.

Usikker på om du kan jobbe og studere samtidig? Les våre beste råd om kunsten å kombinere jobb og studier.

Del artikkelen