Rekruttere

Sånn gjør du nyansattes første dag til en suksess!

De fleste har opplevd en av disse redselsfulle «første dagen» i en ny jobb. Kanskje så du knapt noe til sjefen? Eller var det sånn at ingen av de nye kollegene hilste? En ny medarbeider som opplever dette, vil trolig tilbringe resten av sin våkne tid med å tenke på hvordan han/hun kan slutte så fort som mulig. Selvfølgelig kan første dagen på en ny arbeidsplass være litt uforutsigbar for alle som er involvert, men det er noen ting du som leder kan ta utgangspunkt i for å sikre at din nye medarbeider får et godt inntrykk av arbeidsplassen.

Bruk god tid på introduksjonen

Det første møtet med kollegene skjer alt for ofte ved at den nyansatte geleides rundt i lokalene i et så raskt tempo at han/hun 20 håndtrykk senere sitter alene i sin bås, mens kollegene (hvis navn og titler allerede er glemt) nok en gang vender tilbake til dataskjermene.

Som leder kan du legge til rette for «bli- kjent- med- prosessen» ved å legge litt mer tid og krefter i introduksjonen. I stedet for bare å introdusere den nyansatte kollegaen ved navn – sørg for å gi litt bakgrunnsinformasjon! Du kan for eksempel fremheve hva han/hun har gjort tidligere, hvilken tittel personen kommer til å ha eller hvorfor personen er et viktig bidrag til bedriften. På denne måten kan du øke sannsynligheten for at den nye medarbeideren føler seg både verdifull og involvert allerede fra første dag.

Forbered ditt team

Å involvere ditt team i overleveringen/introduksjonsprogrammet er alltid en god idé. Her er det viktig at alle ansatte er godt informert om sin rolle i introduksjonen, for at de skal kunne forberede eventuelle samtaletemaer, kontaktpunkter etc. Fordel gjerne ansvaret, da det gir alle muligheten til å vie sin fulle oppmerksomhet til oppgaven til avtalt tid samtidig som de får muligheten til å utføre sine daglige arbeidsoppgaver i mellomtiden. Introduksjonen og opplæringen kommer til å bli mye enklere, og din nye medarbeider kommer ikke til å føle på at han eller hun forstyrrer noens normale arbeidsrutine.

Ha en plan

Med “plan” menes ikke at du skal plassere din nye medarbeider i en kontorstol med en lenke til virksomhetens intranett og et «se deg litt rundt og bli kjent med systemet”.

Daglige arbeidsoppgaver har en tendens til å komme i veien når det passer aller minst og det er ikke alltid man får gjort noe med det. Men hvis du har tatt deg tid på forhånd, og har planlagt en rekke oppdrag og opplæring for den nye medarbeideren den første dagen (aller helst for hele den første uken), hjelper du ikke bare personen med å utvikle seg raskere, men du viser også at du investerer i personens suksess. Det vil utvilsomt gjøre Dag 2 (og tiden fremover!) mye mer vellykket.

Kontakt oss
Del artikkelen