Bemanning gjennom Academic Work

Å leie inn personell gjennom Academic Work er trygt, enkelt, fleksibelt og effektivt. Med vår kjennskap til målgruppen vår vil vi sikrestille at vi sammen finner den løsningen du synes er best for å dekke ditt behov. Når du velger våre bemanningstjenester er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Kontakt oss

Når du har et behov som skal løses kontakter du oss, eller ber oss kontakte deg. I mange tilfeller avtaler vi et enkelt møte for å gå igjennom profilen du ønsker at vi skal finne. Sammen lager vi en kravprofil før vi setter i gang søket.

Fra vår første kontakt med deg til vi presenterer kandidater kan det ta fra 2 timer til den tiden du ønsker vi skal bruke. Dette avhenger av profilen du vil vi skal finne. Vi vet at attraktive profiler er ferskvare, våre Consultant Managere vil sammen med deg sette en fremdriftsplan hvor vi blir enige om de viktigste tidsfristene. Vi har tilgang til et stort og variert nettverk av kandidater og vil derfor effektivt presentere kandidater basert på dine ønsker.

Behov er ulike, og varierer gjerne i omfang og varighet. Vi har tjenester som skal løse dette. Våre tjenester skal dekke ditt behov.

Ved å la oss finne rett kandidat til rett tid vil du kunne fokusere på dine kjerneoppgaver og virksomhet.

Heltid

Når du har behov for en eller flere personer som skal jobbe fulltid i en lengre eller kortere periode er dette løsningen. Mange bruker i dag denne løsningen når man skal dekke opp for eksempel et vikariat eller en midlertidig stilling.

Deltid

Dette er en løsning mange bruker når de har arbeidstopper eller har behov for en kompetanse de ikke nødvendigvis har i dag. Veldig ofte ser vi at studenter er etterspurt fra våre samarbeidspartnere her. Ved å bemanne på deltid får du hjelp akkurat når du trenger det, og dette blir sett på som svært effektivt. En deltidsstilling kan variere fra uke til uke, og du bestemmer selv til hvilke tidspunkt du vil ha hjelp, og hvor langt behovet er. Fra en dag til en periode på for eksempel ett år.

Prosjekt

Når du har et sammenhengende behov i en kortere periode er dette en fin løsning. Ved å leie inn personell over for eksempel en uke eller en måned når du har en oppgave som må gjøres til en gitt tid vet vi at våre kandidater kan være en god ressurs. Våre kandidater er vant til å jobbe i denne arbeidsformen.

Bemanningspool

Så kalte arbeidspooler er noe vi kan hjelpe deg med. Dette er form for bemanning der du vil ha flere kandidater tilknyttet deg for å gjøre en jobb. Fordeler her at du har flere personer med samme opplæring og profil, noe som vil gjøre det særdeles effektiv for deg i de perioder du har behov. En pool med personer kan bestå av alt fra to til så mange personer du ønsker.

Sommerjobb/ferieavvikling

Veldig mange benytter våre tjenester når det kommer til sommerjobb og ferieavvikling. Du vil få hjelp i akkurat den perioden du ønsker, og vår erfaring sier at dette er veldig populært for studenter og nyutdannede.

Del artikkelen